Розвиток діалогічного мовлення у дітей з ЗНМ

 Діалогічне мовлення є важливою  складовою зв’язного мовлення і виконує ряд необхідних функцій, головною серед яких є комунікативна.

Особливого значення формування діалогічного мовлення набуває у дітей із ЗНМ, оскільки для подальшого ефективного шкільного навчання необхідною умовою є сформованість як мовленнєвої, так і комунікативної сторони мовлення.

У дітей із ЗНМ страждає не тільки мовлення, але й вербальне мислення, увага, пам’ять, вони швидко виснажуються і втомлюються, втрачають інтерес до будь-якої діяльності. При ЗНМ у дітей спостерігається відхилення у формуванні мовленнєвої діяльності, як засвоєння усіх сторін мови так і її використання з метою спілкування .

Розвиток діалогічного мовлення дітей дошкільного віку не можливий без створення активного мовленнєвого середовища не лише в навчальному закладі, а й в сімꞌї, побуті, в оточенні однолітків і т.д. до основних форм діалогічного мовлення яким навчають дошкільників належать: розмова, бесіда та полілог (дискусія, бесіда трьох і більше учасників.).

Одним із найпоширеніших методів формування діалогічного мовлення у дітей дошкільного віку у повсякденному житті і водночас універсальною формою спілкування є розмова з дітьми. Тематика розмов повинна спиратися на життєвий досвід та інтереси дітей, тривалість та тематика визначається залежно від індивідуальних особливостей дитини та конкретної ситуації.

Ефективним засобом формування діалогічного мовлення, засвоєння правил мовленнєвого етикету є прийом словесних доручень. Доручення, за часту, спонукають дитину до спілкування з однолітками та дорослими. Для ефективності використання цього прийому батьки повинні ретельно підбирати доручення, враховувати можливості своєї дитини, варіювати доручення в залежності від ситуації. Не менш значущим моментом у засвоєнні цього прийому є так зване звітування дитини про виконання доручення.

Розвиткові діалогічного мовлення сприяє також створення спеціальних мовленнєвих ситуацій, що спрямовані на розвиток уміння домовлятися, збирати певну інформацію, виказувати співчуття, пропонувати свою допомогу. Одним з варіантів мовленнєвої ситуації може бути сюжетно-рольова гра.

Основним методом розвитку діалогічного мовлення на заняттях є бесіда. У роботі з дошкільниками бесіда може використовуватися як спеціальний словесний метод навчання, який визначає зміст заняття з дітьми або як супровід будь-якої діяльності. Бесіда також є ефективним методом роботи в сімї.

Оскільки, у дошкільному віці провідною діяльністю є гра, то її роль у розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку може бути ефективним засобом впливу на якість мовлення в цілому . Тому одним із засобів розвитку мовлення є ігри та вправи. Гра - це обов’язково спільна діяльність, в якій діти спілкуються один з одним. Спілкування дітей у процесі гри мотивує розвиток їхнього мовлення (розширення словника, розвиток граматичної будови). У грі створюються ситуації, які виникають в практичній діяльності й збагачують знання дітей про навколишній світ.

Ігри сприяють: співпраці батьків з дитиною; активізації інтересу до мовлення; бажанню оволодіти тими чи іншими уміннями та навичками; реформуванню старих та появі нових мовленнєвих навичок; застосуванню набутих навичок у житті.

Саме ігри діалогічного змісту сприяють активізації емоційних та мислиннєвих процесів, уваги, пам’яті, уяви. Такі ігри виховують уміння слухати та чути запитання батьків, зауваження та відповіді інших учасників гри, уміння зосереджувати та втримувати увагу.

Отже, розвиток діалогічного мовлення у дошкільників з ЗНМ є важливою складовою загального розвитку дитини, сприяє її соціалізації та комунікації. Ефективними методами розвитку діалогічного мовлення у дошкільників є гра та розмова з дитиною.

 

Статтю підготувала дефектолог логопедичного центру "Болтун"  Олефіренко Марина.